top of page
Legal de Minimis' Mark without Background (Official).png


Mọi đóng góp về bài viết của bạn đều giúp cộng đồng sinh viên Legal de Minimis lớn mạnh từng ngày.

Legal de Minimis

MUA CHO CHÚNG MÌNH MỘT LY CÀ PHÊ

Legal de Minimis hoạt động với mục tiêu mang lại những giá trị lớn nhất cho sinh viên Luật. Mọi đóng góp của các bạn sẽ được sử dụng để nâng cao chất lượng Website và làm nhuận bút cho những tác giả có bài viết trên trang.

Legal de Minimis' Mark with Tradename and Slogan (Official').png
bottom of page