top of page

Lý luận nhà nước và pháp luật (II)

Giá

50.000 VNĐ

Mã khóa học

LL2

Thời hạn khóa học

10 tuần

Thời hạn khóa học

Tiếng Việt

Giới thiệu về khóa học

Phần 2 của khoá học Lý luận về nhà nước và pháp luật cung cấp khái niệm và các vấn đề liên quan tới pháp luật làm cơ sở cho sinh viên nghiên cứu các môn luật chuyên ngành.

Sơ lược về khóa học

™ 2021 by Legal de Minimis

Phần 2 của khoá học Lý luận về nhà nước và pháp luật cung cấp khái niệm và các vấn đề liên quan tới pháp luật làm cơ sở cho sinh viên nghiên cứu các môn luật chuyên ngành.
™  2021 by Legal de Minimis
bottom of page