top of page

MINIMIS DICTIONARY

"dead man's statute"

Vietnamese meaning

(Mỹ) quy tắc về việc một bên có lợi ích liên quan đến vụ án không được làm chứng đối với các trao đổi với một chủ thể đã chết

English legal defination

Example:

bottom of page