top of page

MINIMIS DICTIONARY

Abator /əˈbeɪtə/

Abator /əˈbeɪtə/

1. Kẻ chiếm đoạt phi pháp bất động sản trước khi người thừa kế tiếp nhận
2. Người tự sơ cứu

bottom of page