top of page

MINIMIS DICTIONARY

abroachment

əˈbɹoʊt͡ʃmənt

noun

Vietnamese meaning

việc mua sỉ hành hóa đổi rồi sau đó lén lút bán lẻ, đầu cơ.

English legal defination

Example:

bottom of page