top of page

MINIMIS DICTIONARY

accumulative sentencing

Vietnamese meaning

việc xác định hình phạt chung cho toàn bộ các hành vi phạm tội hay các bản án.

English legal defination

Example:

bottom of page