top of page

MINIMIS DICTIONARY

accuse

əˈkjuz

verb

Vietnamese meaning

buộc tội; tố giác tội phạm; đưa ra cáo trạng.

English legal defination

Example:

bottom of page