top of page

MINIMIS DICTIONARY

acquittal of crime

Vietnamese meaning

1.xử trắng án vụ án hình sự;
2.tha miễn trách nhiệm về hành vi phạm tội.

English legal defination

Example:

bottom of page