top of page

MINIMIS DICTIONARY

actually cognizant

Vietnamese meaning

thực sự hiểu biết, thực sự am hiểu (các tình tiết vụ án).

English legal defination

Example:

bottom of page