top of page

MINIMIS DICTIONARY

adequate (sufficient) provocation

Vietnamese meaning

sự khiêu khích đủ để định danh hành vi giết người là tội giết người có chủ ý.

English legal defination

Example:

bottom of page