top of page

MINIMIS DICTIONARY

administrative case study

Vietnamese meaning

việc nghiên cứu những tình tiết vi phạm luật hành chính theo hồ sơ vụ án.

English legal defination

Example:

bottom of page