top of page

MINIMIS DICTIONARY

admissible testimony

Vietnamese meaning

lời khai của nhân chứng có thể chấp nhận được, lời chứng có thể chấp nhận được.

English legal defination

Example:

bottom of page