top of page

MINIMIS DICTIONARY

adverse decree

Vietnamese meaning

phán quyết của tòa án có lợi cho đối phương.

English legal defination

Example:

bottom of page