top of page

MINIMIS DICTIONARY

adverse enjoyment

Vietnamese meaning

việc sử dụng quyền (căn cứ theo giấy chứng nhận quyền sở hữu) trái với yêu sách của người khác.

English legal defination

Example:

bottom of page