top of page

MINIMIS DICTIONARY

adverse testimony

Vietnamese meaning

lời khai của nhân chứng bất lợi cho bên đưa nhân chứng.

English legal defination

Example:

bottom of page