top of page

MINIMIS DICTIONARY

adverse use

Vietnamese meaning

việc chiếm hữu căn cứ vào sự xác nhận quyền sở hữu trái với yêu cách của người khác.

English legal defination

Example:

bottom of page