top of page

MINIMIS DICTIONARY

adverse witness

Vietnamese meaning

nhân chứng của đối phương, nhân chứng cung khai có lợi cho đối phương.

English legal defination

Example:

bottom of page