top of page

MINIMIS DICTIONARY

adversely interested

Vietnamese meaning

có quan tâm đến kết quả kiện tụng bất lợi cho đương sự.

English legal defination

Example:

bottom of page