top of page

MINIMIS DICTIONARY

affirmative proceedings

Vietnamese meaning

cách thức tiến hành vụ án xin xác nhận sự việc.

English legal defination

Example:

bottom of page