top of page

MINIMIS DICTIONARY

age prayer

Vietnamese meaning

đơn thỉnh cầu của đương sự vị thành niên trong vụ kiện vật quyền xin tạm ngưng thụ lý vụ án cho đến khi đến tuổi trưởng thành.

English legal defination

Example:

bottom of page