top of page

MINIMIS DICTIONARY

aggregate term of imprisonment

Vietnamese meaning

tổng thời hạn tù (cho tất cả những hành vi phạm tội hay các hình phạt).

English legal defination

Example:

bottom of page