top of page

MINIMIS DICTIONARY

allegation of faculties

Vietnamese meaning

lời khẳng định của người vợ (kiện đòi tiền cấp dưỡng) về khả năng vật chất của người chồng.

English legal defination

Example:

bottom of page