top of page

MINIMIS DICTIONARY

alternating custody

Vietnamese meaning

luân phiên chăm sóc con (việc phân chia nhau chăm sóc con giữa hai vợ chồng đã ly hôn).

English legal defination

Example:

bottom of page