top of page

MINIMIS DICTIONARY

ambiguity

æm.bɪˈɡjuː.ə.ti

noun

Vietnamese meaning

mơ hồ, tối nghĩa, không rõ ràng, khó hiểu, mập mờ, không dứt khoát.

English legal defination

Example:

bottom of page