top of page

MINIMIS DICTIONARY

amicable action

Vietnamese meaning

vụ án hòa giải, vụ án hai bên kiện để có được một phán quyết của tòa án.

English legal defination

Example:

bottom of page