top of page

MINIMIS DICTIONARY

amy

ˈeɪmi

noun

Vietnamese meaning

người họ hàng gần hay bạn đứng đơn kiện thay mặt người vị thành niên.

English legal defination

Example:

bottom of page