top of page

MINIMIS DICTIONARY

an action will not lie

Vietnamese meaning

đơn kiện không thể được chấp nhận, không có quyền kiện.

English legal defination

Example:

bottom of page