top of page

MINIMIS DICTIONARY

anamination

Vietnamese meaning

ám sát, giết người vì động cơ chính trị.

English legal defination

Example:

bottom of page