top of page

MINIMIS DICTIONARY

anomalous

əˈnɒmələs

adj

Vietnamese meaning

không bình thường, khác thường, dị thường.

English legal defination

Example:

bottom of page