top of page

MINIMIS DICTIONARY

anti-impoundment bill

Vietnamese meaning

dự luật hay luật chống việc tổng thống để ứ đọng kinh phí đã được quốc hội cấp cho mình.

English legal defination

Example:

bottom of page