top of page

MINIMIS DICTIONARY

antitrust sentence

Vietnamese meaning

(Mỹ) bản án hay hình phạt trong vụ án chống độc quyền.

English legal defination

Example:

bottom of page