top of page

MINIMIS DICTIONARY

appeal bond

Vietnamese meaning

cam kết bồi thường những chi phí kháng cáo mà đối phương đã gánh chịu.

English legal defination

Example:

bottom of page