top of page

MINIMIS DICTIONARY

appealable

əˈpiːləbᵊl

adj

Vietnamese meaning

có thể kháng án, có thể kháng cáo.

English legal defination

Example:

bottom of page