top of page

MINIMIS DICTIONARY

appointment durante absentia

Vietnamese meaning

chỉ định người quản lý tài sản của người chết khi người đầu tiên được tòa án ủy quyền vắng mặt.

English legal defination

Example:

bottom of page