top of page

MINIMIS DICTIONARY

attainder of treason

phrase

Vietnamese meaning

tước quyền công dân và tịch thu tài sản theo án tử hình vì tội phản quốc hay vì bị đặt ra ngoài vòng pháp luật do phản bội tổ quốc.

English legal defination

Example:

bottom of page