top of page

MINIMIS DICTIONARY

autrefois attaint

phrase

Vietnamese meaning

1. người đã bị tước quyền công dân trước và bị tịch thu tài sản theo bản án tử hình hay vì bị đặt ra ngoài vòng pháp luật;
2. căn cứ vào đó cấm công nhận người đã bị án và đang ngồi tù là có tội thực hiện hành vi phạm pháp đã quy trách nhiệm trong vụ án.

English legal defination

Example:

bottom of page