top of page

MINIMIS DICTIONARY

bad passport

Vietnamese meaning

1.hộ chiếu giả;
2.hộ chiếu không còn giá trị (đã hết hạn).

English legal defination

Example:

bottom of page