top of page

MINIMIS DICTIONARY

badge of fraud

Vietnamese meaning

dấu hiệu gian dối, căn cứ để khẳng định có sự lừa đảo.

English legal defination

Example:

bottom of page