top of page

MINIMIS DICTIONARY

collateral estoppel

Vietnamese meaning

phán quyết trước kia của tòa án, tình tiết đã được xác định trước kia trong một vụ án khác.

English legal defination

Example:

bottom of page