top of page

MINIMIS DICTIONARY

commission of appraisement and sale

Vietnamese meaning

lệnh của tòa án tiến hành đánh giá và bán tài sản bị tịch biên.

English legal defination

Example:

bottom of page