top of page

MINIMIS DICTIONARY

condition of parole

Vietnamese meaning

điều kiện quy định trong phán quyết của tòa án về việc phóng thích trước thời hạn có điều kiện.

English legal defination

Example:

bottom of page