top of page

MINIMIS DICTIONARY

confined

kənˈfaɪnd

adj

Vietnamese meaning

bị tước quyền tự do, bị giam giữ, bị tù.

English legal defination

Example:

bottom of page