top of page

MINIMIS DICTIONARY

conflicting testimony

Vietnamese meaning

lời khai của nhân chứng mâu thuẫn với các tài liệu khác của vụ án.

English legal defination

Example:

bottom of page