top of page

MINIMIS DICTIONARY

consequential (constructive) contempt

Vietnamese meaning

coi thường tòa án bên ngoài phiên tòa, không phục tùng lệnh của tòa án.

English legal defination

Example:

bottom of page