top of page

MINIMIS DICTIONARY

court of quarter sessions

Vietnamese meaning

tòa xét xử từng quý (kỳ họp của hội đồng thẩm phán hòa giải mỗi quý một lần).

English legal defination

Example:

bottom of page