top of page

MINIMIS DICTIONARY

crime boss

Vietnamese meaning

thủ lĩnh tổ chức băng đảng tội phạm có chứng cứ.

English legal defination

Example:

bottom of page