top of page

MINIMIS DICTIONARY

criminal offence

Vietnamese meaning

1.hành vi xúc phạm có thể bị trừng phạt theo luật hình sự;
2.hành vi phạm tội hình sự.

English legal defination

Example:

bottom of page