top of page

MINIMIS DICTIONARY

disturb

dɪˈstɜrb

verb

Vietnamese meaning

1.làm xáo trộn, gây náo loạn, làm phiền;
2.gây rối, quấy rầy.

English legal defination

Example:

bottom of page