top of page

MINIMIS DICTIONARY

ear-witness

Vietnamese meaning

nhân chứng khai những điều đích thân nghe thấy.

English legal defination

Example:

bottom of page