top of page

MINIMIS DICTIONARY

essoinee

ɛˈsɔɪnɪ

noun

Vietnamese meaning

người có lý do không đến hầu tòa được công nhận là chính đáng.

English legal defination

Example:

bottom of page